به دوره دستآورد، مهم‌ترین دوره ریمابیوتی خوش آمدید.

اگر هزینه این دوره را پرداخت نکرده اید، مجموعه ریمابیوتی هیچ‌گونه رضایتی ندارد که از این آموزش استفاده کنید.

 

دانلود جلسه اول دوره دستآورد با نام 3گام

دانلود جلسه اول با حجم کم (مخصوص موبایل) - 269 مگ

دانلود جلسه دوم دوره دستآورد با نام تصمیم

دانلود جلسه دوم - با حجم کم (مخصوص موبایل) - 140 مگ

دانلود جلسه سوم دوره دستآورد با نام زمان

دانلود جلسه سوم با حجم کم (مخصوص موبایل) - 156 مگ
دانلود جلسه چهارم - با حجم کم (مخصوص موبایل) - 70 مگ