به دوره دستآورد، مهم‌ترین دوره ریمابیوتی خوش آمدید.

اگر هزینه این دوره را پرداخت نکرده اید، مجموعه ریمابیوتی هیچ‌گونه رضایتی ندارد که از این آموزش استفاده کنید.

 

دانلود جلسه اول دوره دستآورد با نام ۳گام

دانلود جلسه اول با حجم کم (مخصوص موبایل) - ۲۶۹ مگ

دانلود جلسه دوم دوره دستآورد با نام تصمیم

دانلود جلسه دوم - با حجم کم (مخصوص موبایل) - ۱۴۰ مگ

دانلود جلسه سوم دوره دستآورد با نام زمان

دانلود جلسه سوم با حجم کم (مخصوص موبایل) - ۱۵۶ مگ
دانلود جلسه چهارم - با حجم کم (مخصوص موبایل) - ۷۰ مگ