آموزش صفر تا استادی شینیون

۵۰۰,۰۰۰ تومان

با شرکت در این دوره اصول و پایه و مبنای تمامی شینیون های دنیا را آموزش خواهید دید.